661/2002

Given i Helsingfors den 8 augusti 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till förordningen den 21 maj 1999 om ordningsbotsförseelser (610/1999) en ny 13 a och en ny 13 b § som följer:

13 a §
Förseelser som gäller fiskevårdsavgift

Den som bedriver fångst av fisk eller kräfta utan att ha betalt fiskevårdsavgift enligt 88 § 1 mom. lagen om fiske (286/1982) eller som försummar att inom utsatt tid uppvisa ett bevis på att fiskevårdsavgift har betalts, kan föreläggas en ordningsbot på 50 euro.

13 b §
Förseelser som gäller spöfiskeavgift

Den som bedriver handredskapsfiske utan att ha betalt spöfiskeavgift enligt 88 § 2 mom. lagen om fiske eller som försummar att inom utsatt tid uppvisa ett bevis på att spöfiskeavgift har betalts, kan föreläggas en ordningsbot på 50 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Helsingfors den 8 augusti 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Lena Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.