658/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om upphävande av 7 b § lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) 7 b §, sådan den lyder i lag 942/1993.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 8/2002
ShUB 10/2002
RSv 86/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.