628/2002

Given i Helsingfors den 18 juli 2002

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 6 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 6 § sådan den lyder i förordning 86/2002 i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning den 21 november 2001 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1027/2001) som följer:

6 §
Mönsterrättsärenden
Ansökningsavgift 154 €
Tilläggsavgifter i samband med
ansökningen klassavgift för varje varuklass utöver den första 40 €
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 84 €
förvaringsavgift för varje modell 40 €
kungörelseavgift för varje inlämnad bild utöver den första 36 €
Återupptagningsavgift 40 €
Förnyelseavgift
I förnyelse 229 €
II förnyelse 325 €
III förnyelse 350 €
IV förnyelse 360 €
Tilläggsavgifter vid ansökan om
förnyelse klassavgift för varje varuklass utöver den första 40 €
samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 84 €
förvaringsavgift för varje modell 40 €
om förnyelseavgiften erläggs sedan registreringsperioden har gått ut 40 €
Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 36 €
Avgift för ändring av mönsterregistrering på basis av ansökan, för varje mönster 154 €

Om anteckning i mönsterregistret begärs i samband med förnyelse av mönsterregistrering, uppbärs anteckningsavgiften med en nedsättning på 50 %.

Avgift för sökande av ändring 150 €
Prioritetsintyg 17 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € +
1 €/sida
Registerutdrag 15 €

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

Helsingfors den 18 juli 2002

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.