609/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av 1 § lagen om strafforderförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1993 om strafforderförfarande (692/1993) 1 § 2 mom. som följer:

1 §

Mål som gäller tjänstebrott eller mål som avses i 20 kap. sjölagen (674/1994) eller i 2 § militära rättegångslagen (326/1983) får inte behandlas i strafforderförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 77/2001
LaUB 10/2002
RSv 85/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.