607/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av 15 § lagen om förarexamensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 juli 1998 om förarexamensverksamhet (535/1998) 15 § 2 mom. som följer:

15 §
Straffbestämmelser

På en person som tar emot förarexamina tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 77/2001
LaUB 10/2002
RSv 85/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.