601/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av 21 kap. rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 21 kap. rättegångsbalken jämte ändringar en ny 8 d § som följer:

21 kap.

Om rättegångskostnader

8 d §

Rättegångskostnaderna i hyresmål som gäller bostadslägenheter döms ut i enlighet med 8 c § i detta kapitel. Om vägande skäl föreligger och målet inte avgörs enligt 5 kap. 13 eller 14 § genom tredskodom utan fortsatt förberedelse, kan en part åläggas att betala en större andel av motpartens rättegångskostnader än vad som anges i 8 c §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 31/2001
LaUB 8/2002
RSv 65/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.