599/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 mars 1995 om hyra av bostadslägenhet (481/1995) 15 § samt

fogas till lagen en ny 70 a § som följer:

70 a §
Sökande av ändring i ett avgörande som gäller framskjutande av flyttningsdagen

Ändring får inte sökas genom besvär i ett domstolsavgörande som gäller framskjutande av flyttningsdagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 31/2001
LaUB 8/2002
RSv 65/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.