589/2002

Given i Helsingfors den 27 juni 2002

Finansministeriets förordning om 50-års jubileumsmyntet för de olympiska spelen i Helsingfors

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. lagen om mynt av den 27 mars 1998 (216/1998), sådant det lyder i lagen 378/2002:

1 §

Med anledning av 50-års jubileet av de olympiska spelen i Helsingfors präglas ett jubileumsmynt med valören 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 27,4 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diame-tern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilder-na och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarnas och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer VV och M.

5 §

Jubileumsmyntens präglar framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns till vänster nedifrån uppåt i relief årtalet 2002, på dess högra sida i relief stadiontornet och nedtill en del av Olympiastadion. Till höger finns en del av olympiamyntet från år 1952 i relief.

På myntets valörsida finns i övre kanten i bågform relieftexten SUOMI FINLAND samt i mitten till vänster en låga och i mitten till höger i relief valörbeteckningen 10 och under den texten EURO. Nedtill i relief finns en del av jordklotet med koordinatlinjer samt en karta över Finland.

6 §

En del av jubileumsmynten med valören 10 euro kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntets präglar framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2002.

Helsingfors den 27 juni 2002

Finansminister
Sauli Niinistö

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.