572/2002

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 2002

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om hygienkrav på mjölkproduktionsenheter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om hygienkrav på mjölkproduktionsenheter 8/VLA/2002 28.6.2002 1.8.2002

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens direktiv 89/362/EEG (31989L0362), EGT nr L 156, 8.6.1989, s. 30.
Rådets direktiv 92/46/EEG (31992L0046), EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 1,
Rådets direktiv 94/71/EG (31994L0071), EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 33

Helsingfors den 28 juni 2002

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Veterinäröverinspektör
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.