547/2002

Given i Nådendal den 28 juni 2002

Lag om ändring av 1 § lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1998 om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Register och registeransvarig

Registeransvarig för antagningsregistret är utbildningsstyrelsen. I registerföringen deltar för utbildningsstyrelsens räkning dessutom yrkeshögskolorna i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 2 punkten och länsstyrelserna i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 3 punkten.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2002.

Denna lag tillämpas första gången i gemensam ansökan till yrkeshögskolorna för utbildning som börjar läsåret 2003―2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 35/2002
KuUB 4/2002
RSv 89/2002

Nådendal den 28 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.