546/2002

Given i Nådendal den 28 juni 2002

Lag om ändring av 24 § lagen om införande av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 24 § lagen den 28 december 2001 om införande av lagen om andelslag (1489/2001) ett nytt 5 mom. som följer:

24 §
Sparkasseverksamhet

De krav som ställs i 21 kap. 1 § 1 mom. i den nya lagen på andelskapital och medlemsantal i ett andelslag tillämpas inte på andelslag som bedrev sparkasseverksamhet den 1 juli 1996.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 78/2002
EkUB 13/2002
RSv 105/2002

Nådendal den 28 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.