522/2002

Given i Helsingfors den 13 juni 2002

Statsrådets förordning om ändring av användningsplanen för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning den 12 december 2001 om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (1310/2001) 3 § 4 mom. och 5 § 3 mom. samt

ändras punkterna 2.1 och 2.3.2 i bilagan till förordningen som följer


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

Helsingfors den 13 juni 2002

Minister
Kimmo Sasi

Konsultativ tjänsteman
Mikael Nyberg

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.