475/2002

Given i Helsingfors den 5 juni 2002

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kuba om främjande av och skydd för investeringar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Havanna den 17 december 2001 mellan republiken Finlands regering och republiken Kubas regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av republikens president.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 244/2001
UtUB 13/2002
RSv 42/2002

Helsingfors den 5 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.