424/2002

Given i Helsingfors den 23 maj 2002

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

fogas till 3 § förordningen om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer (1364/2001) en ny 7 a-punkt samt till punkten Prestationer som hänför sig till skjutvapen i bilagan till förordningen 15 nya prestationer som följer:

3 §

Prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten, som inrikesministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder, är följande prestationer:


7 a) märkningar på föremål som hör till tillämpningsområdet för skjutvapenlag-stiftningen;Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002 och gäller till den 31 december 2004.

Denna förordning tillämpas på tillståndsansökningar som tillställts inrikesministeriet sedan förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 23 maj 2002

Inrikesminister
Ville Itälä

Konsultativ tjänsteman
Ismo Atosuo

Bilaga

INRIKESMINISTERIETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Prestation Avgift

Polisavdelningen

Prestationer som hänför sig till skjutvapen

Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 134 €
Tilläggstillstånd gällande tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 19 €
Anmälan om överföring med stöd av tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 12 €
Näringstillstånd i vapenbranschen 268 €
Ändring av näringstillståndet i vapenbranschen 134 €
Prov för ansvarig person 134 €
Godkännande som vapensamlare 214 €
Ändring som gäller godkännande som vapensamlare 107 €
Beslut om vapensamlarens rätt att föra register 134 €
Tillstånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen eller vapendelar 53 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 26 €
Privat tillstånd att tillverka eller modifiera särskilt farliga skjutvapen eller vapendelar 53 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 26 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller vapendelar 32 €
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 26 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.