423/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) en ny 24 a § som följer:

24 a §
Användning av kommunikationsapparater under körning

En radio- eller televisionsmottagare, annan ljud- eller bildåtergivningsapparat eller kommunikationsapparat får inte under körning användas på ett sådant sätt att detta kan inverka menligt på användningen av fordonets manöveranordningar eller på något annat sätt störa förarens koncentration på trafiken.

Föraren av ett motordrivet fordon får inte under körning använda mobiltelefon så att han eller hon håller den i handen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

I fråga om förare i persontrafik som bedrivs med stöd av taxitillstånd vilka inte har tillgång till taxiradiobeställningscentral samt i fråga om förare inom den anropsstyrda kollektivtrafiken träder lagen i kraft den 1 januari 2005.

RP 219/2001
TrUB 2/2002
RSv 33/2002

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.