421/2002

Given i Helsingfors den 28 maj 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 a § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1133/1997:

1 §

Av läkare ordinerade läkemedel, som får säljas utan recept och som används vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, ersätts som sjukvård i enlighet med det beslut som statsrådet har utfärdat med stöd av 9 § 3 mom. (394/2001) sjukförsäkringslagen.

2 §

Följande läkemedelspreparat ersätts enligt 9 § 1 mom. (640/2001) sjukförsäkringslagen:

Medel vid behandling av ulcussjukdomar 1) Antepsin mixt. 600 ml, 120 x 5 ml
2) Antepsin 1 g tabl. 60, 120
Laxantia 1) Agiocur granulat
2) Duphalac pulver, mixt.
3) Importal pulver
4) Lalax pulver
5) Levolac mixt.
6) Vi-Siblin granulat
7) Vi-Siblin-S granulat
Insulin 1) Actrapid injekt.
2) Humulin NPH injekt.
3) Humulin Regular injekt.
4) Humutard injekt.
5) Insulin Lyhyt injekt.
6) Insulin Pitkä injekt.
7) Mixtard injekt.
8) Monotard injekt.
9) Protaphan injekt.
10) Ultratard injekt.
11) Velosulin injekt./infusionsvätska
Plasmasubstitut och infusionsvätskor 1) Natrosteril inf.
Antimykotika 1) Daktacort kräm
2) Daktarin puder
3) Lamisil kräm
4) Medizol kräm
5) Pimafucin kräm
6) Pimafucort kräm, salva
Hudskyddande och uppmjukande medel 1) Calmuril kräm
2) Fenuril kräm
Kortikosteroider till utvärtes bruk (minsta ersättningsgilla förpackningsstorlek 30 g eller 30 ml) 1) Apocort kräm
2) Hydrocortison kräm
3) Hydrocortison lösning för hårbotten
4) Hydrocortison Essex kräm, salva
5) Hydrocortison-ratiopharm 1 % kräm
6) Mildison fet kräm
7) Nutracort kräm
8) Sibicort kräm
Medicinska förband 1) Zipzoc salvstrumpa
Medel vid sjukdomar i andningsorganen 1) Beconase nässpray
2) Glinor nässpray
Medel vid ögonsjukdomar 1) Artelac ögondroppar
2) Celluvisc ögondroppar
3) Glinor ögondroppar
4) Isopto Plain ögondroppar
5) Lecrolyn ögondroppar
6) Liquifilm tears ögondroppar
7) Lomudal ögondroppar
8) Oculac ögondroppar
9) Oftagel ögongel
10) Viscotears ögongel
Medel vid sjukdomar i urin- och könsorganen 1) Gyno-Daktarin vagitorier
2) Ovestin vagitorier
3) Pausanol vagitorier, vaginalkräm
Övriga läkemedelspreparat 1) Guarem granulat
Övriga tekniska hjälpmedel 1) Aquasteril injekt./infusionsvätska
Vitaminer 1) Betolvex tabl
2) B12-Vitamin tabl.

På basis av den diagnos som läkaren har antecknat på receptet betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Malabsorption av fettlösliga vitaminer (t.ex. K90.3) och Bristtillstånd hos prematurer 1) Equiday E kaps.
2) Ido-E tabl.

På basis av den anteckning som läkaren har gjort på receptet betalas ersättning för följande preparat då sjukdomen kräver följande slag av behandling:

Huvudsakligen parenteral nutrition under längre tid, och Huvudsakligen slangmatning under längre tid 1) Neurobion forte tabl.
2) Neurovitan tabl.
3) Polybion forte tabl.
4) Trineurin tabl.

På basis av ett B-utlåtande eller en annan motsvarande utredning som baserar sig på en undersökning utförd av en specialist på det kliniska området betalas ersättning för följande preparat vid behandling av följande sjukdomar och sjukdomstillstånd:

Klara fall av undernäring (t.ex. E41), och Svåra kroniska tarm-, lever- och njursjukdomar (K50, K51, K52, K70, K72, K73, K74, N18) 1) Neurobion forte tabl.
2) Neurovitan tabl.
3) Polybion forte tabl.
4) Trineurin tabl.
3 §

Utöver de läkemedel som avses i 1 och 2 § ersätts med dem jämförbara läkemedel som tillverkas på apotek samt syre.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 23 april 2002 om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept (320/2002).

Helsingfors den 28 maj 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Lauri Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.