395/2002

Given i Helsingfors den 23 maj 2002

Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om planläggningsmätning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från miljöministeriet,

fogas till 10 § förordningen den 23 december 1999 om planläggningsmätning (1284/1999) ett nytt 2 mom. som följer:

10 §

Då markägaren sörjer för att en stranddetaljplan utarbetas skall han sända den baskarta som uppstår vid planläggningen till kommunen för förvar och för användning i kommunens myndighetsuppgifter samt i fastighetsbildnings- och registermyndigheternas uppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002

Helsingfors den 23 maj 2002

Miljöminister
Satu Hassi

Regeringssekreterare
Jyrki Hurmeranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.