372/2002

Given i Helsingfors den 16 maj 2002

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i New York den 15 december 1997 ingångna internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Justitieministeriet beslutar om temporärt överförande enligt artikel 13 i konventionen och får göra framställningar enligt artikel 13 till en annan konventionsstat.

3 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 231/2001
LaUB 6/2002
RSv 34/2002

Helsingfors den 16 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.