365/2002

Given i Helsingfors den 16 maj 2002

Lag om ändring av 46 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 46 kap. 1 § 11 punkten, sådan den lyder i lag 875/2001, som följer:

46 kap.

Om regleringsbrott och smuggling

1 §
Regleringsbrott

Den som bryter mot eller försöker bryta mot en i


11) förordningar om kapitalrörelser, betalningar eller avbrytande eller begränsning av andra ekonomiska förbindelser som utfärdas med stöd av artiklarna 60, 301 eller 308 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och som hör till Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikDenna lag träder i kraft den 22 maj 2002.

RP 13/2002
UtUB 15/2002
RSv 50/2002

Helsingfors den 16 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.