363/2002

Given i Helsingfors den 16 maj 2002

Lag om ändring av 2 § lagen om Utbildningscentret för undervisningssektorn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 december 1997 om Utbildningscentret för undervisningssektorn (1259/1997) 2 § som följer:

2 §
Ställning inom förvaltningen

Utbildningscentret för undervisningssektorn är underställt utbildningsstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

RP 237/2001
FvUB 3/2002
RSv 46/2002

Helsingfors den 16 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.