308/2002

Given i Helsingfors den 18 april 2002

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om fångforsling

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till 3 § förordningen den 31 mars 1954 om fångforsling (165/1954) ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

Justitieministeriet och inrikesministeriet kan för varje enskild straffanstalt avtala om uppgiftsfördelningen mellan fångvårdsmyndigheterna och polismyndigheterna på något annat sätt än vad som anges i 1 och 2 mom., om det på grund av de resurser som fångvårds- och polismyndigheterna har till sitt förfogande samt regionala och lokala förhållanden är ändamålsenligt.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Helsingfors den 18 april 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsrådet
Ulla Mohell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.