303/2002

Given i Helsingfors den 18 april 2002

Statsrådets förordning om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1133/1997:

1 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen (364/ 1963) avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölks- och/eller sojaproteinallergi hos små barn 1) Alimentum
2) Almiron Pepti
3) Isomil
4) Locasol
5) Neocate
6) Neocate Advance
7) Nutramigen
8) Nutri-Junior
9) Nutri-Soija
10) Peptidi Tutteli
11) Pepti Junior
12) Pregestimil
13) Profylac
14) Prosobee
15) Semper Soija
16) Soija Tutteli
17) modersmjölk
Medfödda störningar i ämnesomsättningen 1) Duocal
2) Fantomalt
3) Impact
4) Infatrini
5) Loprofin PKU
6) Monogen
7) Nutrodrip Energi/Isosource Energi
8) Nutrodrip Mix/Isosource Mix
9) Nutrodrip Protein/Isosource Protein
10) Oral Impact
11) Semper Energi
12) individuella amino- och fettsyrapreparat och derivat av dem
Tillstånd som kräver daglig slangmatning 1) Calogen
2) Carbospare
3) Diason/Nutrison Diabetes
4) Diason Low Energy/Nutrison Low Energy
5) Duocal
6) Elemental 028
7) Enrich
8) Enrich RTH
9) Ensure
10) Ensure RTH
11) Ensure plus RTH
12) Fantomalt
13) Fresubin original
14) Fresubin D-Control
15) Fresubin energy
16) Fresubin original fibre
17) Fresubin HP energy
18) Glucerna RTH
19) Impact
20) Infatrini
21) Liquigen
22) Nepro
23) Nutrison concentrated
24) Nutrison energy
25) Nutrison energy multi fibre
26) Nutrison pulver
27) Nutrison low energy soja multi fibre
28) Nutrison Multi Fibre
29) Nutrison pediatric enegirik/Nutrini energy
30) Nutrison pediatric multi fibre/Nutrini multi fibre
31) Nutrison pediatric standard/Nutrini
32) Nutrison pre
33) Nutrison soja
34) Nutrison standard
35) Nutrodrip Energi/Isosource Energi
36) Nutrodrip Fiber/Isosource Fiber
37) Nutrodrip Junior/Isosource Junior
38) Nutrodrip Mix/Isosource Mix
39) Nutrodrip Protein/Isosource Protein
40) Nutrodrip Standard/Isosource Standard
41) Osmolite/Jevity
42) Pediasure
43) Peptisorb
44) Sandosource GI kontroll/Novasource GI Control
45) Semper Energi
46) Semper Extra
47) Semper Fiber
48) Semper barnsondnäring
49) Semper sondnäring naturell
50) Semper Nutricomp Peptid
51) Semper Standard
52) Semper fettreducerad
53) Stresson
54) Stresson multi fibre
55) Supportan
2 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 50 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga omnäringsämnen, närmast fetter 1) Addera
2) Additene
3) Alimentum
4) Calogen
5) Carbospare
6) Cubitan
7) Duocal
8) Elemental 028
9) Enlive
10) Enrich
11) Enrich RTH
12) Ensini
13) Ensure
14) Ensure Plus
15) Ensure Plus RTH
16) Ensure RTH
17) Fantomalt
18) Forticreme
19) Fortimel
20) Fresubin original Drink
21) Fresubin D-Control
22) Fresubin energy Drink
23) Fresubin energy fibre Drink
24) Fresubin original fibre
25) Fresubin HP energy
26) Glucerna RTH
27) Impact
28) Infatrini
29) Liquigen
30) MCT Pepdite
31) MCT-olja
32) Monogen
33) Nepro
34) Nutridrink
35) Nutridrink multi fibre
36) Nutrison concentrated
37) Nutrison energy
38) Nutrison pulver
39) Nutrison Multi Fibre
40) Nutrison pediatric multi fibre/Nutrini multi fibre
41) Nutrison standard
42) Nutrodrip Energi/Isosource Energi
43) Nutrodrip Fiber/Isosource Fiber
44) Nutrodrip Fiberdrink
45) Nutrodrip Junior/Isosource Junior
46) Nutrodrip Mix/Isosource Mix
47) Nutrodrip Protein/Isosource Protein
48) Nutrodrip Standard/Isosource Standard
49) Oral Impact
50) Osmolite/Jevity
51) Pediasure
52) Peptisorb
53) Pepti Junior
54) Portagen
55) Pregestimil
56) Protifar
57) Providextra Drink
58) Resource Energidrink
59) Resource Fruit
60) Resource Protein
61) Sandosource GI kontroll/Novasource GI Control
62) Scandishake
63) Semper Energi
64) Semper Extra
65) Semper Fiber
66) Semper Minimax
67) Semper Plus
68) Semper Standard
69) Semper Teho/Dietta Teho
70) Semper Teho 150/Semper Teho protein
71) Semper fettreducerad
72) Supportan
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Addera
2) Additene
3) Alimentum
4) Calogen
5) Carbospare
6) Duocal
7) Enlive
8) Ensini
9) Ensure Plus
10) Ensure Plus RTH
11) Fantomalt
12) Forticreme
13) Fortimel
14) Fresubin original Drink
15) Fresubin energy Drink
16) Fresubin energy fibre Drink
17) Impact
18) Infatrini
19) Liquigen
20) MCT Pepdite
21) Monogen
22) Neocate
23) Neocate Advance
24) Nepro
25) Nutridrink
26) Nutridrink multi fibre
27) Nutri-Junior
28) Nutriprem BMF
29) Nutrison pulver
30) Nutrison pediatric energirik/Nutrini energy
31) Nutrison pediatric multi fibre/Nutrini multi fibre
32) Nutrodrip Energi/Isosource Energi
33) Nutrodrip Junior/Isosource Junior
34) Nutrodrip Mix/Isosource Mix
35) Nutrodrip Protein/Isosource Protein
36) Oral Impact
37) Pediasure
38) Pepti Junior
39) Premilon
40) PreSemp
41) PreTutteli
42) Protifar
43) Providextra Drink
44) Resource Energidrink
45) Resource Fruit
46) Resource Protein
47) Scandishake
48) Semper Energi
49) Semper barnsondnäring
50) Semper MiniMax
51) SemperPlus
52) Semper Teho/Dietta Teho
53) Semper Teho 150/Semper Teho protein
54) Supportan
3 §

På basis av ett och samma recept ersätts vid varje inköpstillfälle en sådan mängd i denna förordning avsedda kliniska näringspreparat som motsvarar högst tre månaders behandling. Av särskilda skäl kan kliniska näringspreparat vid varje inköpstillfälle ersättas även för en längre tid än den ovan nämnda.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002, dock så att ersättning kan betalas också för Semper Teho protein-preparat som köpts den 11 mars 2002 eller därefter.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 4 juni 1998 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen (404/1998) jämte ändringar den 25 februari 1999 (243/1999), den 12 augusti 1999 (836/1999), den 8 december 1999 (1141/1999), den 21 september 2000 (825/2000) och den 16 augusti 2001 (719/2001).

Helsingfors den 18 april 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringsråd
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.