264/2002

Given i Helsingfors den 5 april 2002

Lag om ändring av 8 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/1953) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 109/1998, som följer:

8 §

Fängelsedomstolen kan vid behandlingen av ärenden som avses i denna lag bevilja rättshjälp så som bestäms i rättshjälpslagen (257/2002). Utredning över de ekonomiska förhållandena behöver inte företes, om inte fängelsedomstolen bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

RP 82/2001
LaUB 22/2001
RSv 182/2001

Helsingfors den 5 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.