263/2002

Given i Helsingfors den 5 april 2002

Lag om ändring av 15 och 23 § lagen om unga förbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/1940) 23 § 2 mom., sådant det lyder i lag 215/1955, samt

ändras 15 § 2 mom., sådant det lyder i lag 618/1974, som följer:

15 §

Fängelsedomstolen kan vid behandling av ärenden som avses i denna lag bevilja rättshjälp så som bestäms i rättshjälpslagen (257/2002). Skriftlig försäkran om förmögenhetsförhållanden och underhållsskyldighet behöver dock inte företes, om inte fängelsedomstolen bestämmer något annat.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

RP 82/2001
LaUB 22/2001
RSv 182/2001

Helsingfors den 5 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.