245/2002

Given i Helsingfors den 4 april 2002

Statsrådets förordning om ändring av 4 § statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 3 augusti 2000 om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (716/2000) 4 § 4 mom. som följer:

4 §

Arbetsgivaren skall bevara den gällande bedömningen av riskerna och motsvarande tidigare bedömningar samt de uppgifter som bedömningarna baserar sig på, samt på begäran ge bedömningarna till arbetarskyddsmyndigheten. När arbetsgivaren upphör med sin verksamhet skall arbetsgivaren lämna in de bedömningar och uppgifter som avses ovan till den behöriga arbetarskyddsmyndigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

Helsingfors den 4 april 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.