236/2002

Given i Helsingfors den 27 mars 2002

Statsrådets förordning om ändring av 37 § av aravaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/1993) 37 § 1 mom, sådant det lyder i förordningen 1075/1999, som följer:

37 §
Räntan på hyresbostadsaravalån inom annuitetssystemet

På ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av hyresbostad uppbärs inom an nuitetssystemet för tiden från den 1 mars varje år till den 1 mars följande år en ränta som tills vidare motsvarar den årliga justering av annuiteten som stadgas i 35 § 2 mom., ökad med 1,95 procentenheter. Räntan på ett aravalån som beviljats för uppförande eller anskaffning av ett bostadsrättshus motsvarar dock tills vidare justeringen av annuiteten ökad med 3,1 procentenheter.Denna förordning träder i kraft den 15 april 2002.

Förordningen tillämpas på aravalån som beviljats från och med den 1 januari 2002. På aravalån som beviljats före den 1 januari 2002 tillämpas aravaförordningen sådan den lyder när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 27 mars 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Liisa Linna-Angelvuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.