231/2002

Given i Helsingfors den 27 mars 2002

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enligt med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 6 september 2001 om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning (781/2001) 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen och

fogas till ikraftträdelsebestämmelsen ett nytt 2 a mom. som följer:


2. Förordningens 41 c § som gäller en bils vändningsförmåga träder i kraft den 4 april 2002. Den 41 c § som är i kraft när denna förordning träder i kraft tillämpas dock till utgången av 2002 på bussar som är högst 14,5 meter långa.

2 a. Bussar som är i bruk när denna förordning träder i kraft och vilka inte uppfyller kraven enligt 41 c och 41 d § får användas till utgången av 2020.Denna förordning träder i kraft den 4 april 2002.

Helsingfors den 27 mars 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.