207/2002

Given i Helsingfors den 19 mars 2002

Försvarsministeriets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 8 februari 2001 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen (118/2001) 3 § 1 mom, sådant det lyder i förordning 1373/2001, som följer:

3 §

I det av avlöningssystem som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad är avlöningen för den fredsbevarande personalen följande:

Uppgiftens svårighetsklass Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 4 976,55 euro/mån
9 B 4 400,25 euro/mån
8 A 4 229,03 euro/mån
8 B 3 835,32 euro/mån
7 A 3 463,39 euro/mån
7 B 3 084,82 euro/mån
6 2 747,99 euro/mån
5 2 379,64 euro/mån
4 A 2 146,36 euro/mån
4 B 1 978,70 euro/mån
3 1 711,60 euro/mån
2 1 525,55 euro/mån
1 1 456,48 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2002, likväl så, att fredsbevarande personalens avlöning justeras från och med den 1 mars 2002.

Helsingfors den 19 mars 2002

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Jouko Särkijärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.