190/2002

Given i Helsingfors den 6 mars 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnit skadliga

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 och 15 § statsrådets förordning den 9 augusti 2001 om kemiska agenser i arbetet (715/2001):

1 §

Genom denna förordning bekräftar social- och hälsovårdsministeriet listan över de koncentrationer som enligt 13 § statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet (715/2001) befunnits skadliga i luften på arbetsplatsen (indikativa gränsvärden) och listan enligt 15 § över de indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer som mäts i biologiska prov. Listorna publiceras i bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets publikation HTP-värde 2002.

Publikation HTP-värde 2002 fås mot betalning från social- och hälsovårdsministeriets publikationsförsäljning i Tammerfors.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 15 december 2000 om koncentrationer som befunnit skadliga (1028/2000).

Kommissionens direktiv 2000/39/EG (300L0039); EGT nr L 142, 16.6.2000, s. 47―50.

Helsingfors den 6 mars 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.