188/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2001

Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. lagen den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998):

1 §

De examina som avses i 13 § 1 mom. lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) och som kan avläggas som fristående examina framgår av bilagan till denna förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 3 december 2001.

I fråga om utbildning som har inletts innan denna förordning träder i kraft tillämpas undervisningsministeriets förordning 541/2001 som trädde i kraft den 1 mars 2001.

Helsingfors den 3 december 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Överinspektör
Pekka Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.