171/2002

Givet i Helsingfors den 25 februari 2002

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om import till gemenskapen av rådiamanter från Sierra Leone

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straffet för överträdelser av följande förordning om Sierra Leone bestäms i 46 kap. 1―3 § strafflagen: rådets förordning (EG) nr 303/2002 om import till gemenskapen av rådiamanter från Sierra Leone; EGT nr L 47, 19.2.2002, s. 8. Om förverkandepåföljder bestäms i 10 kap. strafflagen.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Helsingfors den 25 februari 2002

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningssekreterare
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.