162/2002

Given i Helsingfors den 25 februari 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut den om denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad etanol

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut,

ändras bilagan till social- och hälsovårdsministeriets beslut den 21 juni 1995 (892/1995) om denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad etanol som följer:

Förteckning över denatureringsämnen

1) denatureringsämne nummer 1, mentol 0,2 kilogram

2) denatureringsämne nummer 2, pepparmyntsolja 0,2 kilogram

3) denatureringsämne nummer 3, terpentin 0,7 liter

4) denatureringsämne nummer 4, bensin 2 liter

5) denatureringsämne nummer 5, etylacetat 3 liter

6) denatureringsämne nummer 6, dietylftalat 0,5 kilogram

7) denatureringsämne nummer 7, aceton 3 liter

8) denatureringsämne nummer 8, etyleter 5 liter

9) denatureringsämne nummer 9, metyletylketon 2 liter

10) denatureringsämne nummer 10, cyklohexan 2 liter

11) denatureringsämne nummer 11, aceton och metyl-isobutulketon tillsammans så, att det finns 1 liter aceton och 1 liter metyl-isobutylketon

12) denatureringsämne nummer 12, tertiär butylalkohol 3 liter

13) denatureringsämne nummer 13, normal butylalkohol 3 liter

14) denatureringsämne nummer 14, isobutylalkohol 3 liter

15) denatureringsämne nummer 15, metyl-isobutylketon 3 liter

16) denatureringsämne nummer 16, denatonium benzoat 2 gram

17) social- och hälsovårdens tillsynscentral kan av särskild anledning godkänna också ett annat denatureringsämne eller denatureringssätt, om någon av de ovan nämnda denatureringsämnena inte lämpar sig till ifrågavarande användningsändamål.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2002.

Helsingfors den 25 februari 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Pentti Wavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.