142/2002

Given i Helsingfors den 21 februari 2002

Statsrådets förordning om verkställande av konkurrensbrottsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 29 § lagen den 27 maj 1992 om konkurrensbegränsningar (480/1992):

1 §
Verkställande av konkurrensbrottsavgift

Rättsregistercentralen sköter verkställandet av beslut som gäller bestämmande av konkurrensbrottsavgifter enligt 8 § lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).

Beslut av marknadsdomstolen om bestämmande av en konkurrensbrottsavgift skall meddelas Rättsregistercentralen.

2 §
Ändring och bestämmande av konkurrensbrottsavgift i högsta förvaltningsdomstolen

Om högsta förvaltningsdomstolen ändrar marknadsdomstolens beslut så, att en konkurrensbrottsavgift avlyfts eller beloppet ändras, skall högsta förvaltningsdomstolen underrätta Rättsregistercentralen om sitt beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen skall också underrätta Rättsregistercentralen om beslut i vilka högsta förvaltningsdomstolen i första instans har bestämt en konkurrensbrottsavgift.

3 §
Återbetalning av konkurrensbrottsavgift

Rättsregistercentralen skall utan ansökan återbetala en konkurrensbrottsavgift, om det beslut som gäller avgiften har upphävts eller om avgiftsbeloppet har sänkts.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rättsregistercentralen sköter verkställandet också av sådana beslut som har fattats i konkurrensrådet eller högsta förvaltningsdomstolen före denna förordnings ikraftträdande och i fråga om vilka verkställighetsåtgärderna ännu inte har slutförts.

Helsingfors den 21 februari 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsrådet
Eija Siitari-Vanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.