141/2002

Given i Helsingfors den 21 februari 2002

Statsrådets förordning om registrerat partnerskap

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. och 16 § lagen den 9 november 2001 om registrerat partnerskap (950/2001):

1 §

Vid tillämpning av 10 § lagen om registrerat partnerskap (950/2001) skall med finskt medborgarskap jämställas medborgarskap i Danmark, Island, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland.

2 §

Vid prövning av hinder mot registrering av partnerskap, skall magistraten också reda ut om partnerskapet kan registreras i Finland enligt 10 § lagen om registrerat partnerskap. Vid prövning av hinder mot registrering av partnerskap skall i övrigt tillämpas 1, 2 och 5 § äktenskapsförordningen (820/1987).

3 §

Till dem som begär prövning av hinder mot registrering av partnerskap skall ges en skriftlig redogörelse för de rättsliga verkningar som registreringen av partnerskap har.

4 §

Magistraten skall samla alla handlingar som gäller prövning av hinder mot registrering av ett visst partnerskap till en akt. Magistraten skall föra en förteckning över hindersprövningar.

5 §

Den myndighet som avses i 4 § i lagen om registrerat partnerskap är skyldig att utföra registreringen oberoende av var parterna har hemkommun.

6 §

Bestämmelserna i 6 a, 8, 10 och 11 § äktenskapsförordningen tillämpas också på registrering av partnerskap.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Helsingfors den 21 februari 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Markku Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.