138/2002

Utfärdad i Helsingfors den 21 februari 2002

Statsrådets förordning om inrättande av Vanda fängelse och nedläggning av Helsingfors rannsakningsfängelse

I enlighet med statsrådets beslut fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 1 kap. 2 § 3 mom. lagen den 19 december 1889 (39/1889) om verkställighet av straff, sådant det lyder i lag 137/2001:

1 §

I Vanda stad inrättas den 1 mars 2002 Vanda fängelse. Helsingfors rannsakningsfängelse, som är beläget i Helsingfors stad, läggs ned den 1 juni 2002.

2 §

I Vanda fängelse placeras fångar från och med en tidpunkt som bestäms av brottspåföljdsverket.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 februari 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.