132/2002

Given i Helsingfors den 21 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 30 november 1994 om tjänster som alltid besätts för viss tid (1060/1994) 1 § 3 punkten, sådan den lyder i förordning 990/1997, som följer:

1 §

Följande tjänster besätts för viss tid, dock för högst fem år i sänder:


3) i försvarsministeriet vid försvarspolitiska avdelningen tjänsten som avdelningschef, vid förvaltningspolitiska avdelningen tjänsten som avdelningschef, tjänsten som informationsdirektör, tjänsten som generalsekreterare och tjänsten som allmän sekreterare,Denna förordning träder i kraft den 22 februari 2002.

Helsingfors den 21 februari 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.