100/2002

Utfärdat i Helsingfors den 1 februari 2002

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hållning av kalkoner

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om djurskyddskrav vid hållning av kalkoner 1/VLA/2002 31.1.2002 15.2.2002

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärvesendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Rådets beslut 78/923/EEG (31978D0923); EGT Nr L 323, 17.11.1978, s. 12
Rådets beslut 92/583/EEG (31992D0583); EGT Nr L 395, 31.12.1992, s. 21
Rådets direktiv 98/58/EEG (31998L0058); EGT Nr L 221, 8.8.1998, s. 23

Helsingfors den 1 februari 2002

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.