87/2002

Given i Helsingfors den 31 januari 2002

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 12 och 13 § trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 19 februari 1999 om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal (201/1999) 12 och 13 § som följer:

12 §
Repetitionsprov inom specialutbildningen

Den som utför besiktningar skall före utgången av det år då det förflutit tre år sedan han senast godkändes i provet i fråga godkännas i ett slutprov inom sådan specialutbildning som kräver specialkunskaper för att få behålla rätten att utföra sådan besiktning och sådant godkännande som kräver specialkunskaper.

13 §
Undantag från inträdeskraven till utbildning och prov samt från fortbildningen

Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl godkänna undantag från inträdeskraven till utbildning och prov samt skjuta upp skyldigheten att genomgå fortbildningen och avlägga repetitionsprovet för en viss tid. En fortbildning som uppskjutits till följande år ersätter inte fortbildningen för året i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2002.

En person som enligt övergångsbestämmelserna i 29 § lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) blir behörig utan att delta i den specialutbildning som avses i nämnda lag och i 9 §, skall med avvikelse från 12 § avlägga repetitionsprovet inom specialutbildningen första gången senast den 1 mars 2002.

Helsingfors den 31 januari 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Äldre regeringssekreterare
Maija Audejev

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.