69/2002

Given i Helsingfors den 1 februari 2002

Lag om upphävande av 22 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 22 § 2 mom., sådant det lyder i lag 743/1992.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

RP 169/2001
ShUB 38/2001
RSv 171/2001

Helsingfors den 1 februari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.