65/2002

Given i Helsingfors den 31 januari 2002

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 9 § arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 26 maj 2000 för undervisningsministeriet (483/2000) 9 § 4 och 6 mom. som följer:

9 §
Enheternas uppgifter

Universitetsenheten handlägger ärenden som gäller universitet och universitetsstudier, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan enhet. Dessutom handlägger enheten sådana personalärenden vid universiteten som hör till ministeriets verksamhetsområde.


Forskningspolitiska enheten handlägger ärenden som gäller vetenskaplig forskning, forskarskolor, vetenskaplig informationsförsörjning och arkivväsendet samt bolaget CSC-Tieteellinen Laskenta Oy, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan avdelning.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002.

Helsingfors den 31 januari 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Kanslichef
Markku Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.