43/2002

Given i Helsingfors den 23 januari 2002

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets beslut av den 4 februari 1999 om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet (161/1999) 2 §, 4 § 1 mom. och 6 § sådana de lyder i undervisningsministeriets förordning 126/2001, som följer:

2 §

Priset per enhet för ett utrymme som hör till dyrhetsklass 100 är 1 235 euro per nyttokvadratmeter. Priset per enhet för utrymmen som hör till andra dyrhetsklasser fås genom att priset per enhet för ett utrymme i dyrhetsklassen 100 multipliceras med dyrhetsklassen för utrymmet i fråga och resultatet divideras med 100.

4 §

De priser per enhet som uträknats enligt 2 och 3 § höjs på basis av att utrymmena utrustas som följer:

a) grundläggande utbildning
och gymnasieutbildning 119
b) allmänna bibliotek 175

6 §

De priser per enhet som avses i 2 och 4 § motsvarar kostnadsnivån vid poängtalet 102,4 enligt byggnadskostnadsindex för oktober 2001 (2000 = 100).


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2002 och tillämpas på anläggningsprojekt för vilka statsandel beviljas 2002.

Helsingfors den 23 januari 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Överingenjör
Erkki Salmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.