40/2002

Given i Helsingfors den 24 januari 2002

Statsrådets förordning gällande ändring av förordningen om avgifter som uppbärs för tillfälliga statsgarantier som beviljas flygbolagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras 2 § 1 mom. förordningen (1024/2001) om avgifter som uppbärs för tillfälliga statsgarantier som beviljas flygbolagen enligt följande:

2 §
Passagerartrafik

Den garantiavgift som uppbärs för den statsgaranti som beviljas flygbolag som idkar passagerarflygtrafik fastställs på basis av maximibeloppet av ansvarigheten enligt statsgarantin och antalet passagerare inom den flygtrafik som bolaget idkat under garantiperioden enligt följande:

Garantiansvarighetens belopp, miljoner USD Avgift per passagerare som deltagit i flygningen, euro
över 50― 150 0,50
över 150― 500 0,55
över 500―1000 0,80

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002.

Helsingfors den 24 januari 2002

Finansminister
Sauli Niinistö

Regeringsråd
Veikko Kantola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.