7/2002

Utfärdat i Helsingfors den 3 januari 2002

Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen

Skattestyrelsen har med stöd av 13 § lagen om skatteförvaltningen (1557/1995) den 18 december 1995, sådan den lyder i lag 637/1997, bestämt att Koncernskattecentralen är behörig vid beskattningen av Sampo Bank Abp, Sampo Kredit Abp och Sampo Affärsfastigheter Ab från och med 1.11.2001, Mandatum Bank Abp och Mandatum Holding Ab från och med 13.12.2001 samt Nordea Bank Finland Abp, Nordea FM Holding Ab, Nordea IM Holding Ab, Nordea Securities Holding Ab och Nordea Life Holding Finland Ab från och med 1.1.2002.

Helsingfors den 3 januari 2002

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Sami Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.