6/2002

Utfärdat i Helsingfors den 7 januari 2002

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JMS:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om krav på planerings- och planehandlingar för byggnadsprojekt som beviljas stöd 98/01 7.12.2002 10.1.2002
JSMf om enhetskostnader för byggnader som stöds utgående från styrning av strukturstöd för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet 99/01 7.1.2002 10.1.2002
JSMf om byggnadsbestämmelser och -rekommendationer för byggande som stöds 100/01 7.1.2002 10.1.2002

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Helsingfors den 7 januari 2002

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Byggnadsråd
Pertti Toivari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.