4/2002

Given i Helsingfors den 27 december 2001

Försvarsministeriets förordning om ersättande av begravningskostnaderna i fråga om personer för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 50 b § värnpliktslagen (452/1950), sådant detta lagrum lyder i lag 1169/1988:

1 §

När en person för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar har avlidit får till den ifrågavarande personens anhöriga utbetalas ersättning ur statens medel för begravningskostnaderna och begravningsbidrag enligt denna förordning.

2 §

Försvarsmakten ersätter kostnaderna för anskaffningen av en kista och för transporten av kistan till den ort där graven är belägen till ett värde av högst 500 euro, kostnaderna för en stofturna till ett värde av 130 euro samt kostnaderna för en gravsten till ett värde av 600 euro. Till de anhöriga erläggs ur statens medel i begravningsbidrag 400 euro. Den krans som nedläggs för försvarsmaktens del betalas från statens medel.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets beslut av den 9 oktober 1987 om ersättning för begravningskostnaderna i fråga om personer för vilkas hälsovård försvarsmakten ansvarar.

Helsingfors den 27 december 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Seppo Paasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.