2/2002

Givet i Helsingfors den 4 januari 2002

Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet

Republikens President befriar på begäran juris kandidaten, riksdagsledamoten Olli-Pekka Heinonen från medlemskap i statsrådet samt från uppdraget att vara kommunikationsminister.

Republikens President förflyttar och förordnar samtidigt utrikeshandelsminister Kimmo Kalevi Immeri Sasi till kommunikationsminister samt

utnämner och förordnar landskapssekreteraren, pedagogie magistern, riksdagsledamoten Jari Pekka Olavi Vilén till medlem av statsrådet och till utrikeshandelsminister i utrikesministeriet samt till minister för handläggning av ärenden som hör till statsrådets kanslis och handels- och industriministeriets verksamhetsområde.

Helsingfors den 4 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsministerns ställföreträdare Minister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.