1550/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Republikens presidents förordning om upphävande av förordningarna angående bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz och dess tilläggsavtal och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 4 november 1927 angående bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz (276/1927) och förordningen den 30 december 1959 om bringande i kraft av stadgandena i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen den 24 juni 1927 mellan Finland och Schweiz (535/1959).

2 §

Denna förordning och lagen den 31 augusti 2001 om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz (769/2001) träder i kraft den 10 januari 2002.

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.