1545/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/1984) 1 §, sådan den lyder i lag 109/2000, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller offentlighet vid rättegång i riksrätten, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tingsrätterna, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen och krigsrätt. Denna lag tillämpas också på offentlighet vid rättegång i marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i marknadsdomstolslagen (1527/ 2001).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.