1531/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om upphävande av lagen om konkurrensrådet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen den 27 maj 1992 om konkurrensrådet (481/1992) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som är anhängiga i konkurrensrådet för behandling i marknadsdomstolen.

Av konkurrensrådets ordförande eller av konkurrensrådet beslutade interimsåtgärder och andra åtgärder förblir i kraft till dess att ärendet avgörs eller något annat bestäms.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.