1523/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 2 § 10 punkten, sådan den lyder i lag 572/1996.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 184/2001
EkUB 22/2001
RSv 218/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.